21 khóa học Âm nhạc tại The University of Sydney

21937

243

XẾP HẠNG THE TIMES 59

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts in Music

8 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Tám 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Music

12 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Music (Composition)

18 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Music (Contemporary Music Practice)

1 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Tám 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Music (Creative Music)

5 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Tám 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Music (Digital Music and Media)

15 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Tám 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Music (Improvised Music)

3 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Tám 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Music (Music Education)

5 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Music (Performance)

19 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Tám 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Music (Performance) (Jazz Studies)

4 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Tám 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Music

47 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Tám 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Musical Arts

3 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 3 TO 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Sydney xếp hạng số một tại Úc và thứ 4 trên thế giới về cơ hội tuyển dụng của sinh viên tốt nghiệp (BXH QS Graduate Employability 2018).

  • Thứ 3 tại Úc về danh tiếng (BXH Danh tiếng Thế giới THE 2018)
  • Xếp hạng thứ 42 thế giới (BXH Đại học Thế giới QS 2019)
  • 11 cơ sở giảng dạy và nghiên cứu
  • Cơ sở vật chất hiện đại, trong đó có Trung tâm Cải tiến