8 khóa học Giảng dạy đặc biệt tại The University of Sydney

australia

40252

518

XẾP HẠNG THE TIMES 60

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Education (Secondary Education: Mathematics) and Bachelor of Science

31 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Education (Secondary Education: Science) and Bachelor of Science

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Education (Secondary: Humanities and Social Sciences) and Bachelor of Arts

27 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Educational Studies (TESOL)

153 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - FULL TIME: 1 YEAR; PART TIME: 2 YEARS

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Education (TESOL)

309 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Music (Music Education) (Research )

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2020, 1 Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Teaching (Health and Physical Education)

25 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Educational Studies (TESOL)

186 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Sydney xếp hạng 4 trên thế giới và số 1 trên toàn nước Úc về cơ hội việc làm sau tốt nghiệp, theo 2020 QS Graduate Employability Rankings.

  • Liên tục xếp trong top 50 đại học hàng đầu thế giới
  • Có 2 ngành thuộc top 10 thế giới - QS 2019 Subject Rankings
  • Có 30 ngành thuộc top 50 - QS 2019 Subject Rankings
  • Sydney xếp #3 tại danh sách các thành phố tốt nhất thế giới