19 khóa học Học sư phạm tại The University of Sydney

australia

35928

508

XẾP HẠNG THE TIMES 60

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Education (Primary)

50 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Education (Secondary Education: Mathematics) and Bachelor of Science

30 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Education (Secondary Education: Science) and Bachelor of Science

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Education (Secondary: Humanities and Social Sciences) and Bachelor of Arts

27 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Certificate in Educational Studies

18 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Certificate in Educational Studies (International Education)

10 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate in Educational Studies (Sports Coaching)

9 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Diploma in Educational Studies

7 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Diploma in Educational Studies (International Education)

4 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - FULL TIME: 1 YEAR; PART TIME: 2 YEARS

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Diploma in Educational Studies (TESOL)

157 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - FULL TIME: 1 YEAR; PART TIME: 2 YEARS

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Education

48 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Education (International Education)

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - FULL TIME: 1 YEAR; PART TIME: 2 TO 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Sydney xếp hạng 4 trên thế giới và số 1 trên toàn nước Úc về cơ hội việc làm sau tốt nghiệp, theo 2020 QS Graduate Employability Rankings.

  • Liên tục xếp trong top 50 đại học hàng đầu thế giới
  • Có 2 ngành thuộc top 10 thế giới - QS 2019 Subject Rankings
  • Có 30 ngành thuộc top 50 - QS 2019 Subject Rankings
  • Sydney xếp #3 tại danh sách các thành phố tốt nhất thế giới