3 khóa học Nghiên Cứu Âm Nhạc bậc cao học tại The University of Sydney

australia

25193

277

XẾP HẠNG THE TIMES 59

Khóa học tiếng Anh

Doctor of Musical Arts

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 TO 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Music Studies (Conducting)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Tám 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy (Conservatorium)

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 TO 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Sydney xếp hạng số một tại Úc và thứ 4 trên thế giới về cơ hội tuyển dụng của sinh viên tốt nghiệp (BXH QS Graduate Employability 2018).

  • Thứ 3 tại Úc về danh tiếng (BXH Danh tiếng Thế giới THE 2018)
  • Xếp hạng thứ 42 thế giới (BXH Đại học Thế giới QS 2019)
  • 11 cơ sở giảng dạy và nghiên cứu
  • Cơ sở vật chất hiện đại, trong đó có Trung tâm Cải tiến