10 khóa học Xã hội học tại The University of Sydney

australia

39198

523

XẾP HẠNG THE TIMES 60

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts in Socio-Legal Studies

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Sociology

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate of Crosscultural and Applied Linguistics

13 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Criminology

10 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Development Studies

8 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma of Crosscultural and Applied Linguistics

8 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Criminology

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Criminology - Research

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 TO 2 YEARS FULL TIME

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Crosscultural and Applied Linguistics

28 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 - 2 YEARS

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Development Studies

15 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 - 1.5 YEARS (DEPENDS ON PRIOR QUALIFICATIONS-CHECK ADMISSION REQUIREMENTS)

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Sydney xếp hạng 4 trên thế giới và số 1 trên toàn nước Úc về cơ hội việc làm sau tốt nghiệp, theo 2020 QS Graduate Employability Rankings.

  • Liên tục xếp trong top 50 đại học hàng đầu thế giới
  • Có 2 ngành thuộc top 10 thế giới - QS 2019 Subject Rankings
  • Có 30 ngành thuộc top 50 - QS 2019 Subject Rankings
  • Sydney xếp #3 tại danh sách các thành phố tốt nhất thế giới