13 khóa học Nha khoa tại The University of Sydney

australia

35604

504

XẾP HẠNG THE TIMES 60

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Oral Health

240 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science and Doctor of Dental Medicine

206 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 7 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Clinical Dentistry (Oral Medicine)

72 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Clinical Dentistry (Orthodontics)

122 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Clinical Dentistry (Periodontics)

17 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Clinical Dentistry (Prosthodontics)

33 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Clinical Dentistry (Special Needs Dentistry)

7 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Dental Medicine

40 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Certificate in Clinical Dentistry (Advanced Restorative)

33 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Diploma in Clinical Dentistry (Advanced Restorative)

34 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Diploma in Clinical Dentistry (Surgical Dentistry)

23 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Philosophy (Dentistry)

38 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 TO 2 YEARS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Sydney xếp hạng 4 trên thế giới và số 1 trên toàn nước Úc về cơ hội việc làm sau tốt nghiệp, theo 2020 QS Graduate Employability Rankings.

  • Liên tục xếp trong top 50 đại học hàng đầu thế giới
  • Có 2 ngành thuộc top 10 thế giới - QS 2019 Subject Rankings
  • Có 30 ngành thuộc top 50 - QS 2019 Subject Rankings
  • Sydney xếp #3 tại danh sách các thành phố tốt nhất thế giới