32 khóa học Kiến trúc và Xây dựng tại The University of Sydney

21937

243

XẾP HẠNG THE TIMES 59

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Architecture and Environments

89 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Design in Architecture

87 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Design in Architecture (Honours) and Master of Architecture

34 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Engineering Honours (Civil) and Bachelor of Design in Architecture

36 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Tám 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Architectural Science (Audio and Acoustics)

14 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Tám 2019

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Architectural Science (High Performance Buildings)

5 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Tám 2019

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Architectural Science (Illumination Design)

6 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Tám 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Urban and Regional Planning

Cao học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Tám 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Urban Design

1 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Tám 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Architectural Science (Audio and Acoustics)

9 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Tám 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Architectural Science (High Performance Buildings)

3 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Tám 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Urban and Regional Planning

1 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Tám 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Sydney xếp hạng số một tại Úc và thứ 4 trên thế giới về cơ hội tuyển dụng của sinh viên tốt nghiệp (BXH QS Graduate Employability 2018).

  • Thứ 3 tại Úc về danh tiếng (BXH Danh tiếng Thế giới THE 2018)
  • Xếp hạng thứ 42 thế giới (BXH Đại học Thế giới QS 2019)
  • 11 cơ sở giảng dạy và nghiên cứu
  • Cơ sở vật chất hiện đại, trong đó có Trung tâm Cải tiến