Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

488 khóa học tại The University of Sydney

australia

14856

136

XẾP HẠNG THE TIMES 54

Khóa học tiếng Anh Học bổng

Advanced Skills for Academic Success (ASAS)

50 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 4 tuần

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Advanced Computing - Computational Data Science

92 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Hai 2023, 31 Tháng Bảy 2023

Hạn nộp đơn

25 June 2023

A$53,500.00 (891,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Advanced Computing - Computer Science (Engineering)

47 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Hai 2023, 31 Tháng Bảy 2023

Hạn nộp đơn

25 June 2023

A$53,500.00 (891,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Advanced Computing - Cybersecurity

27 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Hai 2023, 31 Tháng Bảy 2023

Hạn nộp đơn

25 June 2023

A$53,500.00 (891,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Advanced Computing and Bachelor of Commerce

68 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Hai 2023, 31 Tháng Bảy 2023

Hạn nộp đơn

25 June 2023

A$53,500.00 (891,666,667 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Advanced Computing and Bachelor of Science

44 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Hai 2023, 31 Tháng Bảy 2023

Hạn nộp đơn

25 June 2023

A$53,500.00 (891,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Advanced Computing and Bachelor of Science (Medical Science)

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Hai 2023, 31 Tháng Bảy 2023

Hạn nộp đơn

25 June 2023

A$53,500.00 (891,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Science (Diagnostic Radiography)

35 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Hai 2023

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2023

A$58,500.00 (975,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Science (Exercise and Sport Science)

22 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Hai 2023

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2023

A$58,500.00 (975,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Science (Exercise and Sport Science) Honours

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Hai 2023

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2023

A$58,500.00 (975,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Science (Exercise Physiology)

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Hai 2023

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2023

A$58,500.00 (975,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Science (Occupational Therapy)

19 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Hai 2023

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2023

A$58,500.00 (975,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường The University of Sydney

Đại học Sydney xếp hạng 4 trên thế giới và số 1 trên toàn nước Úc về cơ hội việc làm sau tốt nghiệp, theo 2022 QS Graduate Employability Rankings.

  • Liên tục xếp trong top 50 đại học hàng đầu thế giới
  • 9 ngành lọt vào top 20 – Xếp hạng ngành học của QS năm 2022
  • 28 ngành lọt vào top 50 - Xếp hạng ngành học của QS năm 2022
  • Sydney được Economist xếp thứ 4 tại Chỉ số Thành phố An toàn

Tư vấn du học