Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

488 khóa học tại The University of Sydney

australia

15253

242

XẾP HẠNG THE TIMES 58

Khóa học tiếng Anh

Advanced Skills for Academic Success (ASAS)

32 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 4 tuần

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Advanced Computing - Computational Data Science

81 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2022

A$52,000.00 (866,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Advanced Computing - Computer Science (Engineering)

28 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2022

A$52,000.00 (866,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Advanced Computing - Cybersecurity

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2022

A$52,000.00 (866,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Advanced Computing and Bachelor of Commerce

96 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2022

A$52,000.00 (866,666,667 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Advanced Computing and Bachelor of Science

33 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2022

A$52,000.00 (866,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Advanced Computing and Bachelor of Science (Medical Science)

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2022

A$52,000.00 (866,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Science (Diagnostic Radiography)

32 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2023

A$57,000.00 (950,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Science (Exercise and Sport Science)

30 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2023

A$57,000.00 (950,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Science (Exercise and Sport Science) Honours

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2023

A$57,000.00 (950,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Science (Exercise Physiology)

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2023

A$57,000.00 (950,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Science (Occupational Therapy)

27 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2023

A$57,000.00 (950,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường The University of Sydney

Đại học Sydney xếp hạng 4 trên thế giới và số 1 trên toàn nước Úc về cơ hội việc làm sau tốt nghiệp, theo 2020 QS Graduate Employability Rankings.

  • Liên tục xếp trong top 50 đại học hàng đầu thế giới
  • Có 2 ngành thuộc top 10 thế giới - QS 2019 Subject Rankings
  • Có 30 ngành thuộc top 50 - QS 2019 Subject Rankings
  • Sydney xếp #3 tại danh sách các thành phố tốt nhất thế giới

Tư vấn du học