585 khóa học tại The University of Sydney

australia

16312

303

XẾP HẠNG THE TIMES 58

Khóa học tiếng Anh

Advanced Skills for Academic Success (ASAS)

17 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 4 tuần

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Advanced Computing - Computational Data Science

90 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Hai 2022, 1 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

31 January 2022, 30 June 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Advanced Computing - Computer Science (Engineering)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Hai 2022, 1 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

31 January 2022, 30 June 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Advanced Computing - Cybersecurity

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Hai 2022, 1 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

31 January 2022, 30 June 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Advanced Computing and Bachelor of Commerce

144 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Hai 2022, 1 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

31 January 2022, 30 June 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Advanced Computing and Bachelor of Science

27 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Hai 2022, 1 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

31 January 2022, 30 June 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Advanced Computing and Bachelor of Science (Medical Science)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Hai 2022, 1 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

31 January 2022, 30 June 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Science (Diagnostic Radiography)

35 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Hai 2022

Hạn nộp đơn

31 January 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Science (Exercise and Sport Science)

35 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Hai 2022

Hạn nộp đơn

31 January 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Science (Exercise and Sport Science) Honours

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Hai 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Science (Exercise Physiology)

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Hai 2022

Hạn nộp đơn

31 January 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Science (Occupational Therapy)

29 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Hai 2022

Hạn nộp đơn

31 January 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường The University of Sydney

Đại học Sydney xếp hạng 4 trên thế giới và số 1 trên toàn nước Úc về cơ hội việc làm sau tốt nghiệp, theo 2020 QS Graduate Employability Rankings.

  • Liên tục xếp trong top 50 đại học hàng đầu thế giới
  • Có 2 ngành thuộc top 10 thế giới - QS 2019 Subject Rankings
  • Có 30 ngành thuộc top 50 - QS 2019 Subject Rankings
  • Sydney xếp #3 tại danh sách các thành phố tốt nhất thế giới

Tư vấn du học