2 khóa học Giáo dục Đặc biệt tại University of Southern Queensland (USQ)

australia

3731

36

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học Úc!

Bạn muốn du học Úc? Tải bản eBook hướng dẫn du học Úc toàn diện ngay hôm nay!

Graduate Certificate of Education (Special Education)

15 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 0.5

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Mười Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Education (Special Education)

19 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai, Tháng Bảy 2021

A$25,600.00 (418,790,067 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH