41 khóa học Quản lý tại University of Southern Queensland (USQ)

australia

3815

33

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Business and Commerce (Management and Leadership)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

A$25,600.00 (413,619,858 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Engineering Science (Infrastructure Management Engineering)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020, 16 Tháng Mười Một 2020

A$33,360.00 (538,998,377 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate of Advanced Engineering (Engineering Project Management)

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1-2 YEARS PART-TIME

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

A$16,760.00 (270,791,751 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate of Business (Business Leadership)

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate of Business (Crisis Management)

2 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 0.5

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020, 16 Tháng Mười Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate of Business (Emergency and Disaster Communication)

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 0.5

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020, 16 Tháng Mười Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate of Business (Enterprise Leadership)

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 0.5

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020, 16 Tháng Mười Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate of Business (Professional Communication)

3 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate of Business (Project Management)

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate of Business (Strategic Human Resource Management)

11 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate of Business (Strategic Marketing)

8 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate of Leadership and Coaching

9 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 0.5

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

USQ là trường đại học số 1 tại Úc về hỗ trợ sinh viên, với xếp hạng 5 sao dành cho hạng mục quốc tế và cơ hội việc làm (Quacquarelli Symonds, 2019)

  • Các khu học xá đặt tại Queensland
  • Số 1 ở Úc về mức lương khởi điểm sau tốt nghiệp
  • Trường đại học chú trọng nghiên cứu tiêu biểu của vùng
  • Cơ sở vật chất giảng dạy đẳng cấp thế giới