42 khóa học Y tế và sức khỏe tại University of Southern Queensland (USQ)

null

3813

33

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Associate Degree of Medical Laboratory Science

4 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

A$33,120.00 (534,536,895 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Human Services (Counselling)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020, 16 Tháng Mười Một 2020

A$25,200.00 (406,712,855 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Medical Laboratory Science

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

A$28,800.00 (464,814,691 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Nursing

126 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

A$30,480.00 (491,928,882 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Paramedicine

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

A$30,480.00 (491,928,882 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Psychology (Honours)

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020, 16 Tháng Mười Một 2020

A$30,480.00 (491,928,882 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science (Human Physiology)

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020, 16 Tháng Mười Một 2020

A$28,800.00 (464,814,691 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science (Psychology Extended)

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020, 16 Tháng Mười Một 2020

A$33,120.00 (534,536,895 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science (Psychology)

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020, 16 Tháng Mười Một 2020

A$33,120.00 (534,536,895 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Sport and Exercise (Honours) (Clinical Exercise Physiology)

22 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

A$30,480.00 (491,928,882 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Doctor of Health

5 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 3

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

A$31,360.00 (506,131,553 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate of Counselling (Alcohol and Drug Studies)

2 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

A$14,440.00 (233,052,922 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

USQ là trường đại học số 1 tại Úc về hỗ trợ sinh viên, với xếp hạng 5 sao dành cho hạng mục quốc tế và cơ hội việc làm (Quacquarelli Symonds, 2019)

  • Các khu học xá đặt tại Queensland
  • Số 1 ở Úc về mức lương khởi điểm sau tốt nghiệp
  • Trường đại học chú trọng nghiên cứu tiêu biểu của vùng
  • Cơ sở vật chất giảng dạy đẳng cấp thế giới