395 khóa học tại University of Southern Queensland (USQ)

null

3815

33

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Associate Degree of Biomedical Sciences

6 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

A$33,120.00 (535,120,691 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Associate Degree of Business and Commerce

30 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020, 16 Tháng Mười Một 2020

A$25,600.00 (413,619,858 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Associate Degree of Construction (Construction Management)

8 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

A$33,600.00 (542,876,064 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Associate Degree of Criminology and Criminal Justice

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

A$27,520.00 (444,641,347 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Associate Degree of Engineering (Agricultural Engineering)

26 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020, 16 Tháng Mười Một 2020

A$33,600.00 (542,876,064 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Associate Degree of Engineering (Civil Engineering)

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020, 16 Tháng Mười Một 2020

A$33,600.00 (542,876,064 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Associate Degree of Engineering (Electrical and Electronic Engineering)

19 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020, 16 Tháng Mười Một 2020

A$33,600.00 (542,876,064 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Associate Degree of Engineering (Instrumentation Control and Automation Engineering)

11 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020, 16 Tháng Mười Một 2020

A$29,440.00 (475,662,837 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Associate Degree of Engineering (Mechanical Engineering)

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020, 16 Tháng Mười Một 2020

A$33,600.00 (542,876,064 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Associate Degree of Engineering (Mining Engineering)

3 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020, 16 Tháng Mười Một 2020

A$33,600.00 (542,876,064 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Associate Degree of Medical Laboratory Science

4 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

A$33,120.00 (535,120,691 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Associate Degree of Spatial Science (Geographic Information Systems)

2 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

A$33,600.00 (542,876,064 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

USQ là trường đại học số 1 tại Úc về hỗ trợ sinh viên, với xếp hạng 5 sao dành cho hạng mục quốc tế và cơ hội việc làm (Quacquarelli Symonds, 2019)

  • Các khu học xá đặt tại Queensland
  • Số 1 ở Úc về mức lương khởi điểm sau tốt nghiệp
  • Trường đại học chú trọng nghiên cứu tiêu biểu của vùng
  • Cơ sở vật chất giảng dạy đẳng cấp thế giới