46 khóa học Y tế và sức khỏe tại University of South Australia (UniSA)

australia

6734

142

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (Psychology)

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$28,000.00 (446,585,034 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Clinical Exercise Physiology (Honours)

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$37,800.00 (602,889,796 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Community Health

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Tư 2020, 29 Tháng Sáu 2020

A$23,000.00 (366,837,707 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Exercise and Sport Science, Bachelor of Nutrition and Food Sciences

20 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$34,800.00 (555,041,399 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Exercise and Sport Science, Bachelor of Psychological Science (Counselling and Interp ...

23 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$30,300.00 (483,268,805 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Health Science (Nutrition and Exercise)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Tư 2020, 29 Tháng Sáu 2020

A$23,000.00 (366,837,707 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Health Science (Public Health)

32 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$31,000.00 (494,433,431 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Human Movement, Bachelor of Nutrition and Food Sciences IBHN

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$34,800.00 (555,041,399 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Human Movement, Bachelor of Psychological Science (Counselling and Interpersonal Skills)

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$30,300.00 (483,268,805 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Laboratory Medicine (Honours)

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$35,900.00 (572,585,811 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Laws (Honours), Bachelor of Psychological Science

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 3 Tháng Tám 2020

A$32,600.00 (519,952,575 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Medical Radiation Science (Medical Imaging)

63 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$37,800.00 (602,889,796 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Nam Úc nằm trong top 3 các trường đại học trẻ tại Úc theo bảng xếp hạng Times Higher Education Young University Rankings năm 2018.

  • Xếp thứ 3 trong THE Young University rankings 2018
  • Cung cấp hơn 200 khóa học đẳng cấp thế giới
  • Hợp tác với trên 2500 công ty toàn cầu
  • Trường Kinh Doanh UniSA được kiểm định EQUIS.