5 khóa học Nghệ thuật tại University of South Australia (UniSA)

australia

6903

150

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (Creative Writing and Literature)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 20 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$28,000.00 (429,876,247 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Contemporary Art

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 20 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$28,000.00 (429,876,247 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Design (Illustration and Animation)

35 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 20 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$28,000.00 (429,876,247 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Design (Contemporary Art)

2 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 20 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$32,600.00 (500,498,773 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Design (Contemporary Art)

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 20 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$32,600.00 (500,498,773 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Nam Úc nằm trong top 3 các trường đại học trẻ tại Úc theo bảng xếp hạng Times Higher Education Young University Rankings năm 2018.

  • Xếp thứ 3 trong THE Young University rankings 2018
  • Cung cấp hơn 200 khóa học đẳng cấp thế giới
  • Hợp tác với trên 2500 công ty toàn cầu
  • Trường Kinh Doanh UniSA được kiểm định EQUIS.