12 khóa học Kế toán tại University of South Australia (UniSA)

australia

6672

147

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Business (Economics, Finance and Trade)

50 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 22 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$34,300.00 (522,766,410 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Business (Finance)

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 22 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$34,300.00 (522,766,410 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Commerce (Accounting)

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Sáu 2020, 21 Tháng Chín 2020, 11 Tháng Một 2021, 5 Tháng Tư 2021, 14 Tháng Sáu 2021, 20 Tháng Chín 2021

A$23,000.00 (350,543,074 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Commerce (Accounting), Bachelor of Business (Finance) DBCD

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 22 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$34,300.00 (522,766,410 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Laws (Honours), Bachelor of Commerce (Accounting)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 22 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$34,300.00 (522,766,410 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Business Administration (Finance)

12 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Trực tuyến/Từ xa - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Sáu 2020, 21 Tháng Chín 2020, 11 Tháng Một 2021, 5 Tháng Tư 2021, 14 Tháng Sáu 2021, 20 Tháng Chín 2021

A$42,400.00 (646,218,536 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Finance

12 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 22 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$37,700.00 (574,585,821 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Finance (Financial Planning)

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 22 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$37,700.00 (574,585,821 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Finance (Global Investment and Trade)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 22 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$37,700.00 (574,585,821 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Professional Accounting DMPC

17 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 22 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$37,700.00 (574,585,821 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Laws (Honours), Bachelor of Business (Economics, Finance and Trade)

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 22 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$34,300.00 (522,766,410 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Master of Business Administration (Finance)

13 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 22 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$37,700.00 (574,585,821 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Nam Úc nằm trong top 3 các trường đại học trẻ tại Úc theo bảng xếp hạng Times Higher Education Young University Rankings năm 2018.

  • Xếp thứ 3 trong THE Young University rankings 2018
  • Cung cấp hơn 200 khóa học đẳng cấp thế giới
  • Hợp tác với trên 2500 công ty toàn cầu
  • Trường Kinh Doanh UniSA được kiểm định EQUIS.