11 khóa học Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại University of South Australia (UniSA)

null

6251

140

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

International Master of Business Administration

12 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 22 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$37,700.00 (608,455,342 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Master of Business Administration (Advertising and Brand Management)

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 22 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$37,700.00 (608,455,342 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Master of Business Administration (Human Resource Management)

14 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 22 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$37,700.00 (608,455,342 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Master of Business Administration (Marketing)

20 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 22 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$37,700.00 (608,455,342 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Master of Business Administration (Supply Chain Management)

29 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 22 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$37,700.00 (608,455,342 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Master of Business Administration (Tourism and Event Management)

35 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 22 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$37,700.00 (608,455,342 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Business Administration

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Trực tuyến/Từ xa - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020, 11 Tháng Một 2021, 5 Tháng Tư 2021, 14 Tháng Sáu 2021, 20 Tháng Chín 2021

A$42,400.00 (684,310,518 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Business Administration (Human Resource Management)

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Trực tuyến/Từ xa - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020, 11 Tháng Một 2021, 5 Tháng Tư 2021, 14 Tháng Sáu 2021, 20 Tháng Chín 2021

A$42,400.00 (684,310,518 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Business Administration (Marketing)

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Trực tuyến/Từ xa - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020, 11 Tháng Một 2021, 5 Tháng Tư 2021, 14 Tháng Sáu 2021, 20 Tháng Chín 2021

A$42,400.00 (684,310,518 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

International Master of Business Administration (Finance)

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 22 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$37,700.00 (608,455,342 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Business Administration (Finance)

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Trực tuyến/Từ xa - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020, 11 Tháng Một 2021, 5 Tháng Tư 2021, 14 Tháng Sáu 2021, 20 Tháng Chín 2021

A$42,400.00 (684,310,518 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UniSA được xếp trong số ba trường đại học trẻ hàng đầu tại Úc theo Times Higher Education Young University Rankings 2019.

  • Chất lượng giáo dục mà bạn có thể tin tưởng
  • Cung cấp hơn 200 chuyên ngành đẳng cấp thế giới
  • Hợp tác với hơn 2500 công ty trên toàn thế giới
  • Đào tạo chuyên ngành và trải nghiệm thực tế