46 khóa học Y tế và sức khỏe tại University of South Australia (UniSA)

null

6295

141

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (Psychology)

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$29,400.00 (474,498,331 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Exercise and Sport Science, Bachelor of Nutrition and Food Sciences

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$36,600.00 (590,702,003 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Exercise and Sport Science, Bachelor of Psychological Science (Counselling and Interp ...

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$31,900.00 (514,846,828 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Health Science (Public Health)

22 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$32,600.00 (526,144,407 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Human Movement, Bachelor of Nutrition and Food Sciences IBHN

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$36,600.00 (590,702,003 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Human Movement, Bachelor of Psychological Science (Counselling and Interpersonal Skills)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$31,900.00 (514,846,828 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Laboratory Medicine (Honours)

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$37,700.00 (608,455,342 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Laws (Honours), Bachelor of Psychological Science

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 22 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$34,300.00 (553,581,386 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Medical Radiation Science (Medical Imaging)

65 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$39,700.00 (640,734,140 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Medical Radiation Science (Nuclear Medicine)

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$39,700.00 (640,734,140 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Medical Science

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$38,800.00 (626,208,681 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Nursing

85 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$34,300.00 (553,581,386 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UniSA được xếp trong số ba trường đại học trẻ hàng đầu tại Úc theo Times Higher Education Young University Rankings 2019.

  • Chất lượng giáo dục mà bạn có thể tin tưởng
  • Cung cấp hơn 200 chuyên ngành đẳng cấp thế giới
  • Hợp tác với hơn 2500 công ty trên toàn thế giới
  • Đào tạo chuyên ngành và trải nghiệm thực tế