24 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại University of South Australia (UniSA)

null

6739

141

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (Social Media)

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$28,000.00 (446,585,034 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business (Information Strategy and Management)

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$32,600.00 (519,952,575 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Digital Media

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Tư 2020, 29 Tháng Sáu 2020

A$23,000.00 (366,837,707 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Information Technology

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$33,600.00 (535,902,041 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Information Technology (Games and Entertainment Design)

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$33,600.00 (535,902,041 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Information Technology (Mobile Application Development)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$33,600.00 (535,902,041 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Information Technology (Networking and Cybersecurity)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$33,600.00 (535,902,041 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Information Technology and Data Analytics

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Tư 2020, 29 Tháng Sáu 2020

A$23,000.00 (366,837,707 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Mathematics (Data Science)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$33,600.00 (535,902,041 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Software Engineering (Honours)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$33,600.00 (535,902,041 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate in Data Science

4 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$34,800.00 (555,041,399 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Dynamic Effects and Lighting

9 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$25,600.00 (408,306,317 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Nam Úc nằm trong top 3 các trường đại học trẻ tại Úc theo bảng xếp hạng Times Higher Education Young University Rankings năm 2018.

  • Xếp thứ 3 trong THE Young University rankings 2018
  • Cung cấp hơn 200 khóa học đẳng cấp thế giới
  • Hợp tác với trên 2500 công ty toàn cầu
  • Trường Kinh Doanh UniSA được kiểm định EQUIS.