240 khóa học tại University of South Australia (UniSA)

australia

4463

72

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Khóa học tiếng Anh

Associate Degree in Engineering

18 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Hai 2022, 25 Tháng Bảy 2022

A$37,800.00 (630,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Science (Honours) (Industrial and Applied Mathematics)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Hai 2022, 25 Tháng Bảy 2022

A$33,600.00 (560,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Architectural Studies

24 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Hai 2022, 25 Tháng Bảy 2022

A$33,600.00 (560,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Hai 2022, 25 Tháng Bảy 2022

A$28,000.00 (466,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Aboriginal Cultures and Australian Society)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Hai 2022, 25 Tháng Bảy 2022

A$28,000.00 (466,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts (Applied Linguistics)

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Hai 2022, 25 Tháng Bảy 2022

A$28,000.00 (466,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Creative Writing and Literature)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Hai 2022, 25 Tháng Bảy 2022

A$28,000.00 (466,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Cultural Studies)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Hai 2022, 25 Tháng Bảy 2022

A$28,000.00 (466,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (English Language)

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Hai 2022, 25 Tháng Bảy 2022

A$28,000.00 (466,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (History and Global Politics)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Hai 2022, 25 Tháng Bảy 2022

A$28,000.00 (466,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Languages)

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Hai 2022

A$28,000.00 (466,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Law, Policy and Politics)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Hai 2022, 25 Tháng Bảy 2022

A$28,000.00 (466,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University of South Australia (UniSA)

University of South Australia là trường đại học kết nối và tương tác toàn cầu với phương pháp giảng dạy bám sát thực tiễn và nghiên cứu sáng chế.

  • Chất lượng giáo dục mà bạn có thể tin tưởng
  • Cung cấp hơn 200 chuyên ngành đẳng cấp thế giới
  • Hợp tác với hơn 2500 công ty trên toàn thế giới
  • Đào tạo chuyên ngành và trải nghiệm thực tế

Tư vấn du học