23 khóa học Truyền thông tại University of Newcastle

australia

4847

79

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts majoring in Film, Media and Cultural Studies

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$28,855.00 (465,702,358 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Communication / Bachelor of Laws (Honours)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

A$31,245.00 (504,275,522 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Communication majoring in Journalism

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$33,815.00 (545,753,777 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Communication majoring in Media Production

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$33,815.00 (545,753,777 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Communication majoring in Media Studies

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$33,815.00 (545,753,777 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Communication majoring in Public Relations

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$33,815.00 (545,753,777 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Creative Industries majoring in Communication and Media

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020

A$33,480.00 (540,347,079 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Creative Industries majoring in Creative and Performing Arts

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$33,480.00 (540,347,079 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Creative Industries majoring in Design

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020

A$33,480.00 (540,347,079 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Creative Industries majoring in Music

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020

A$33,480.00 (540,347,079 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Creative Industries majoring in Visual Art

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020

A$33,480.00 (540,347,079 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Global Indigenous Studies Majoring in Film, Media and Cultural Studies

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

A$28,450.00 (459,165,902 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

University of Newcastle nằm trong top 10 trường đại học hàng đầu tại Úc.

  • Chất lượng giảng dạy vượt trội
  • 10 chuyên ngành đào tạo nằm trong top 200 của thế giới
  • Thứ 8tại Úc theo xếp hạng của Excellence in Research Australia
  • Nguồn thu từ nghiên cứu đạt 100,8 triệu AUD, đứng thứ 9 tại Úc