2 khóa học Đa phương tiện tại University of Newcastle

australia

4075

52

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Khóa học tiếng Anh

Graduate Certificate in Digital Media

2 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 0.5 YEARS FULL-TIME OR PART-TIME EQUIVALENT UP TO 3 YEARS MAXIMUM

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Digital Media

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1.5 YEARS FULL-TIME OR PART-TIME EQUIVALENT UP TO 5 YEARS MAXIMUM

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

A$37,765.00 (597,789,115 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

University of Newcastle nằm trong top 10 trường đại học hàng đầu tại Úc.

  • Chất lượng giảng dạy vượt trội
  • 10 chuyên ngành đào tạo nằm trong top 200 của thế giới
  • Thứ 8tại Úc theo xếp hạng của Excellence in Research Australia
  • Nguồn thu từ nghiên cứu đạt 100,8 triệu AUD, đứng thứ 9 tại Úc