40 khóa học Kỹ thuật tại University of Newcastle

null

4683

76

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Chemical Engineering (Honours)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

A$36,195.00 (598,276,197 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Chemical Engineering (Honours) / Bachelor of Business

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

A$34,265.00 (566,374,744 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Chemical Engineering (Honours) / Bachelor of Mathematics

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

A$35,480.00 (586,457,783 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Civil Engineering (Honours)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

A$36,480.00 (602,987,033 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Civil Engineering (Honours) / Bachelor of Business

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

A$34,125.00 (564,060,649 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Civil Engineering (Honours) / Bachelor of Environmental Engineering (Honours)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

A$37,010.00 (611,747,535 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Civil Engineering (Honours) / Bachelor of Mathematics

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

A$35,385.00 (584,887,504 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Civil Engineering (Honours) / Bachelor of Surveying (Honours)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

A$36,600.00 (604,970,543 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Computer Systems Engineering (Honours) / Bachelor of Business

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

A$34,415.00 (568,854,132 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Computer Systems Engineering (Honours) / Bachelor of Computer Science

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

A$35,830.00 (592,243,020 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Computer Systems Engineering (Honours) / Bachelor of Mathematics

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

A$35,400.00 (585,135,443 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Design (Architecture)

53 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

A$30,890.00 (510,588,526 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

University of Newcastle nằm trong top 10 trường đại học hàng đầu tại Úc.

  • Chất lượng giảng dạy vượt trội
  • 10 chuyên ngành đào tạo nằm trong top 200 của thế giới
  • Thứ 8tại Úc theo xếp hạng của Excellence in Research Australia
  • Nguồn thu từ nghiên cứu đạt 100,8 triệu AUD, đứng thứ 9 tại Úc