75 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại University of Newcastle

null

4005

51

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts / Bachelor of Innovation and Entrepreneurship

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2020

A$27,645.00 (434,834,959 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business / Bachelor of Commerce

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2020

A$28,940.00 (455,204,330 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business / Bachelor of Innovation and Entrepreneurship

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2020

A$27,805.00 (437,351,638 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business majoring in Entrepreneurship and Innovation

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2020

A$27,875.00 (438,452,685 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business majoring in Governance, Policy and Political Economy

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2020

A$27,875.00 (438,452,685 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business majoring in Human Resource Management

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2020

A$27,875.00 (438,452,685 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business majoring in International Business

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2020

A$27,875.00 (438,452,685 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business majoring in Leadership and Management

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2020

A$27,875.00 (438,452,685 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business majoring in Marketing

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2020

A$27,875.00 (438,452,685 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business majoring in Tourism

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2020

A$27,875.00 (438,452,685 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Chemical Engineering (Honours) / Bachelor of Business

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

A$32,670.00 (513,874,411 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Civil Engineering (Honours) / Bachelor of Business

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

A$32,530.00 (511,672,317 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

University of Newcastle nằm trong top 10 trường đại học hàng đầu tại Úc.

  • Chất lượng giảng dạy vượt trội
  • 10 chuyên ngành đào tạo nằm trong top 200 của thế giới
  • Thứ 8tại Úc theo xếp hạng của Excellence in Research Australia
  • Nguồn thu từ nghiên cứu đạt 100,8 triệu AUD, đứng thứ 9 tại Úc