16 khóa học Y (Đại Cương) tại University of New South Wales - UNSW

australia

10978

164

XẾP HẠNG THE TIMES 71

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Medical Science

30 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Hai 2021

A$47,850.00 (765,865,323 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Medical Studies / Doctor of Medicine

67 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Hai 2021

A$76,080.00 (1,217,701,856 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Medical Studies/Doctor of Medicine/Bachelor of Arts

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 8 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Hai 2021

A$76,080.00 (1,217,701,856 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Medicine (Kirby Institute)

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 TO 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020, 15 Tháng Hai 2021

A$49,680.00 (795,155,471 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Medicine (Prince of Wales Clinical School)

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 TO 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020, 15 Tháng Hai 2021

A$49,680.00 (795,155,471 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Medicine (St George and Sutherland Clinical School)

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 TO 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020, 15 Tháng Hai 2021

A$49,680.00 (795,155,471 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Medicine (St Vincents Clinical School)

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 TO 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020, 15 Tháng Hai 2021

A$49,680.00 (795,155,471 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Medicine (SWS Clinical School)

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 TO 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020, 15 Tháng Hai 2021

A$49,680.00 (795,155,471 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Certificate in Reproductive Medicine

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 0.7 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020, 15 Tháng Hai 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Diploma in Reproductive Medicine

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 0.7 YEAR FULL-TIME OR 2+ YEARS PART-TIME

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020, 15 Tháng Hai 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Medicine (Research)

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020, 15 Tháng Hai 2021

A$49,680.00 (795,155,471 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Reproductive Medicine

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020, 15 Tháng Hai 2021

A$31,440.00 (503,214,332 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UNSW nằm trong top 50 các trường đại học với đội ngũ giảng viên là những nhà lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực của họ

  • Đứng thứ 23 về tính quốc tế trên toàn thế giới
  • Tọa lạc tại Kensington, Sydney
  • Mái nhà của hơn 14.000 sinh viên đến từ hơn 120 quốc gia
  • Giành Giải Nhà Tuyển dụng Tốt nghiệp Nổi tiếng Nhất 2018