20 khóa học Kinh tế tại University of New South Wales - UNSW

australia

10903

158

XẾP HẠNG THE TIMES 71

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Actuarial Studies / Bachelor of Economics

71 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

A$45,600.00 (735,956,594 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Commerce / Bachelor of Economics

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

A$44,880.00 (724,336,227 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Economics

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

A$44,880.00 (724,336,227 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Economics / Bachelor of Arts

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

A$40,920.00 (660,424,207 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Economics / Bachelor of Education (Secondary)

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

A$43,320.00 (699,158,765 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Economics / Bachelor of Laws

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020, 15 Tháng Hai 2021

A$44,760.00 (722,399,499 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Economics / Bachelor of Science

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

A$46,320.00 (747,576,962 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Economics / Bachelor of Science (Advanced Mathematics) (Honours)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

A$46,320.00 (747,576,962 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Economics / Computer Science

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

A$46,680.00 (753,387,145 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Politics, Philosophy and Economics

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Hai 2021

A$39,150.00 (631,857,471 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Politics, Philosophy and Economics / Bachelor of Laws

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Hai 2021

A$41,880.00 (675,918,030 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Economics

4 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020, 15 Tháng Hai 2021

A$35,040.00 (565,524,541 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UNSW nằm trong top 50 các trường đại học với đội ngũ giảng viên là những nhà lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực của họ

  • Đứng thứ 23 về tính quốc tế trên toàn thế giới
  • Tọa lạc tại Kensington, Sydney
  • Mái nhà của hơn 14.000 sinh viên đến từ hơn 120 quốc gia
  • Giành Giải Nhà Tuyển dụng Tốt nghiệp Nổi tiếng Nhất 2018