COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

15 khóa học Công tác xã hội tại University of New South Wales - UNSW

australia

10542

155

XẾP HẠNG THE TIMES 71

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Advanced Science (Honours) / Bachelor of Social Research and Policy

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5.7 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020, 15 Tháng Hai 2021

A$42,360.00 (703,394,777 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Social Research and Policy

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

A$36,960.00 (613,726,887 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Social Research and Policy / Bachelor of Law

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5.7 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Hai 2021

A$38,820.00 (644,612,494 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Social Work (Honours)

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Hai 2021

A$38,310.00 (636,143,860 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Social Work (Honours) / Bachelor of Arts

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5.7 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Hai 2021

A$38,310.00 (636,143,860 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Social Work (Honours) / Bachelor of Criminology and Criminal Justice

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Hai 2021

A$38,310.00 (636,143,860 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Social Work (Honours) / Bachelor of Laws

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6.7 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Hai 2021

A$40,170.00 (667,029,466 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Doctor of Social Work (Research)

5 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020, 15 Tháng Hai 2021

A$34,080.00 (565,904,013 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Certificate in Social Impact

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 0.7 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020, 15 Tháng Hai 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Diploma in Social Impact

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020, 15 Tháng Hai 2021

A$48,240.00 (801,033,145 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Arts (Research) in Social Research and Policy

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020, 15 Tháng Hai 2021

A$34,080.00 (565,904,013 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Arts (Research) in Social Work

11 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020, 15 Tháng Hai 2021

A$34,080.00 (565,904,013 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UNSW nằm trong top 50 các trường đại học với đội ngũ giảng viên là những nhà lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực của họ

  • Đứng thứ 23 về tính quốc tế trên toàn thế giới
  • Tọa lạc tại Kensington, Sydney
  • Mái nhà của hơn 14.000 sinh viên đến từ hơn 120 quốc gia
  • Giành Giải Nhà Tuyển dụng Tốt nghiệp Nổi tiếng Nhất 2018