15 khóa học Công tác xã hội tại University of New South Wales - UNSW

australia

11279

166

XẾP HẠNG THE TIMES 71

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Advanced Science (Honours) / Bachelor of Social Research and Policy

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5.7 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020, 15 Tháng Hai 2021

A$42,360.00 (601,844,903 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science / Bachelor of Social Research and Policy

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4.7 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020, 15 Tháng Hai 2021

A$42,360.00 (601,844,903 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Social Research and Policy / Bachelor of Law

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5.7 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Hai 2021

A$38,820.00 (551,549,082 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Social Work (Honours)

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Hai 2021

A$38,310.00 (544,303,074 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Social Work (Honours) / Bachelor of Arts

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5.7 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Hai 2021

A$38,310.00 (544,303,074 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Social Work (Honours) / Bachelor of Laws

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6.7 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Hai 2021

A$40,170.00 (570,729,692 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Social Work (Honours) / Bachelor of Social Research and Policy

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5.7 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Hai 2021

A$38,310.00 (544,303,074 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Social Work (Research)

5 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Sáu 2020, 14 Tháng Chín 2020, 15 Tháng Hai 2021

A$34,080.00 (484,203,831 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Social Impact

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 0.7 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Sáu 2020, 14 Tháng Chín 2020, 15 Tháng Hai 2021

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Social Impact

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Sáu 2020, 14 Tháng Chín 2020, 15 Tháng Hai 2021

A$48,240.00 (685,387,113 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts (Research) in Social Research and Policy

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Sáu 2020, 14 Tháng Chín 2020, 15 Tháng Hai 2021

A$34,080.00 (484,203,831 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts (Research) in Social Work

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Sáu 2020, 14 Tháng Chín 2020, 15 Tháng Hai 2021

A$34,080.00 (484,203,831 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UNSW nằm trong top 50 các trường đại học với đội ngũ giảng viên là những nhà lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực của họ

  • Đứng thứ 23 về tính quốc tế trên toàn thế giới
  • Tọa lạc tại Kensington, Sydney
  • Mái nhà của hơn 14.000 sinh viên đến từ hơn 120 quốc gia
  • Giành Giải Nhà Tuyển dụng Tốt nghiệp Nổi tiếng Nhất 2018