COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

113 khóa học Y tế và sức khỏe tại University of New South Wales - UNSW

australia

10009

138

XẾP HẠNG THE TIMES 71

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Advanced Science (Honours) Major in Pharmacology

25 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Hai 2021

A$47,760.00 (787,371,274 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Advanced Science (Honours) Major in Physiology

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Hai 2021

A$47,760.00 (787,371,274 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Advanced Science (Honours) Major in Psychology

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Hai 2021

A$47,760.00 (787,371,274 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Advanced Science (Honours) Major in Vision Science

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Hai 2021

A$47,760.00 (787,371,274 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Exercise Physiology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Hai 2021

A$48,030.00 (791,822,494 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of International Public Health

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Hai 2021

A$23,520.00 (387,750,678 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Medical Science

27 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Hai 2021

A$47,850.00 (788,855,014 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Medical Studies / Doctor of Medicine

66 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Hai 2021

A$76,080.00 (1,254,254,743 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Medical Studies/Doctor of Medicine/Bachelor of Arts

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 8 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Hai 2021

A$76,080.00 (1,254,254,743 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Psychological Science

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Hai 2021

A$47,760.00 (787,371,274 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Psychological Science / Bachelor of Laws

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Hai 2021

A$46,080.00 (759,674,797 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Psychology (Honours)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Hai 2021

A$47,760.00 (787,371,274 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UNSW nằm trong top 50 các trường đại học với đội ngũ giảng viên là những nhà lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực của họ

  • Đứng thứ 23 về tính quốc tế trên toàn thế giới
  • Tọa lạc tại Kensington, Sydney
  • Mái nhà của hơn 14.000 sinh viên đến từ hơn 120 quốc gia
  • Giành Giải Nhà Tuyển dụng Tốt nghiệp Nổi tiếng Nhất 2018