12 khóa học Marketing tại University of New South Wales - UNSW

australia

10903

158

XẾP HẠNG THE TIMES 71

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Design / Bachelor of Media in Public Relations and Advertising

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4.7 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

A$37,380.00 (603,290,735 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of International Studies / Bachelor of Media (PR and Advertising)

34 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Hai 2021

A$37,560.00 (606,195,826 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Media (Public Relations and Advertising)

20 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

A$37,140.00 (599,417,279 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Media (Public Relations and Advertising) / Bachelor of Arts

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

A$37,140.00 (599,417,279 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Music / Bachelor of Media (PR and Advertising)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

A$38,400.00 (619,752,922 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Marketing

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Hai 2021

A$35,040.00 (565,524,541 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Commerce Specialization in Marketing

9 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.7 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020, 15 Tháng Hai 2021

A$48,240.00 (778,564,608 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Commerce Specialization in Marketing Analytics

12 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.7 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020, 15 Tháng Hai 2021

A$48,240.00 (778,564,608 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Design (MDes) / Master of Public Relations and Advertising (MPRA)

15 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020, 15 Tháng Hai 2021

A$37,050.00 (597,964,733 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Commerce / Bachelor of Media (PR and Advertising)

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

A$41,100.00 (663,329,299 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Media (Public Relations and Advertising) / Bachelor of Law

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Hai 2021

A$40,860.00 (659,455,843 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Public Relations and Advertising

48 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.7 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020, 15 Tháng Hai 2021

A$36,480.00 (588,765,276 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UNSW nằm trong top 50 các trường đại học với đội ngũ giảng viên là những nhà lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực của họ

  • Đứng thứ 23 về tính quốc tế trên toàn thế giới
  • Tọa lạc tại Kensington, Sydney
  • Mái nhà của hơn 14.000 sinh viên đến từ hơn 120 quốc gia
  • Giành Giải Nhà Tuyển dụng Tốt nghiệp Nổi tiếng Nhất 2018