122 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại University of New South Wales - UNSW

australia

10310

173

XẾP HẠNG THE TIMES 71

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Actuarial Studies / Bachelor of Science (Advanced Mathematics) (Honours)

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020

A$44,790.00 (708,989,129 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Advanced Science (Honours) Major in Advanced Physics

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020, 1 Tháng Sáu 2020

A$46,080.00 (729,408,776 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Advanced Science (Honours) Major in Anatomy

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020, 1 Tháng Sáu 2020

A$46,080.00 (729,408,776 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Advanced Science (Honours) Major in Biology

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020, 1 Tháng Sáu 2020

A$46,080.00 (729,408,776 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Advanced Science (Honours) Major in Biotechnology

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020, 1 Tháng Sáu 2020

A$46,080.00 (729,408,776 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Advanced Science (Honours) Major in Chemistry

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020, 1 Tháng Sáu 2020

A$46,080.00 (729,408,776 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Advanced Science (Honours) Major in Climate Dynamics

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020, 1 Tháng Sáu 2020

A$46,080.00 (729,408,776 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Advanced Science (Honours) Major in Climate Systems Science

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020, 1 Tháng Sáu 2020

A$46,080.00 (729,408,776 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Advanced Science (Honours) Major in Earth Science

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020, 1 Tháng Sáu 2020

A$46,080.00 (729,408,776 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Advanced Science (Honours) Major in Ecology

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020, 1 Tháng Sáu 2020

A$46,080.00 (729,408,776 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Advanced Science (Honours) Major in Genetics

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020, 1 Tháng Sáu 2020

A$46,080.00 (729,408,776 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Advanced Science (Honours) Major in Geography

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020, 1 Tháng Sáu 2020

A$46,080.00 (729,408,776 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UNSW nằm trong top 50 các trường đại học với đội ngũ giảng viên là những nhà lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực của họ

  • Đứng thứ 23 về tính quốc tế trên toàn thế giới
  • Tọa lạc tại Kensington, Sydney
  • Mái nhà của hơn 14.000 sinh viên đến từ hơn 120 quốc gia
  • Giành Giải Nhà Tuyển dụng Tốt nghiệp Nổi tiếng Nhất 2018