91 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại University of New South Wales - UNSW

null

10324

176

XẾP HẠNG THE TIMES 71

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Actuarial Studies

154 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020, 1 Tháng Sáu 2020

A$44,100.00 (698,066,992 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Actuarial Studies / Bachelor of Commerce

71 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020, 1 Tháng Sáu 2020

A$44,100.00 (698,066,992 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Actuarial Studies / Bachelor of Economics

68 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020, 1 Tháng Sáu 2020

A$44,100.00 (698,066,992 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Actuarial Studies / Bachelor of Laws

44 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020

A$44,340.00 (701,865,996 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Actuarial Studies / Bachelor of Science

20 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020, 1 Tháng Sáu 2020

A$44,760.00 (708,514,253 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts and Business / Bachelor of Laws

25 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020

A$39,600.00 (626,835,667 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts and Business in Development Studies

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020, 1 Tháng Sáu 2020

A$39,600.00 (626,835,667 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts and Business in Indigenous Studies

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020, 1 Tháng Sáu 2020

A$39,600.00 (626,835,667 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts and Business in Politics and International Relations

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020, 1 Tháng Sáu 2020

A$39,600.00 (626,835,667 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce (BCom)

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020, 1 Tháng Sáu 2020

A$43,440.00 (687,619,731 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce (International)

21 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020, 1 Tháng Sáu 2020

A$43,440.00 (687,619,731 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce / Bachelor of Advanced Science (Honours)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020, 1 Tháng Sáu 2020

A$44,760.00 (708,514,253 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UNSW nằm trong top 50 các trường đại học với đội ngũ giảng viên là những nhà lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực của họ

  • Đứng thứ 23 về tính quốc tế trên toàn thế giới
  • Tọa lạc tại Kensington, Sydney
  • Mái nhà của hơn 14.000 sinh viên đến từ hơn 120 quốc gia
  • Giành Giải Nhà Tuyển dụng Tốt nghiệp Nổi tiếng Nhất 2018