23 khóa học Kiến trúc và Xây dựng tại University of New South Wales - UNSW

null

10227

172

XẾP HẠNG THE TIMES 71

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Architectural Studies

85 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020

A$41,280.00 (649,303,205 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Architectural Studies (UNSW-Tongji)

60 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020

A$41,280.00 (649,303,205 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of City Planning (Honours)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020

A$39,840.00 (626,653,093 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of City Planning (Honours) / Bachelor of Laws

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6.7 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020

A$39,840.00 (626,653,093 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Computational Design

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020

A$40,020.00 (629,484,357 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Construction Management and Property

35 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020

A$39,840.00 (626,653,093 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Interior Architecture (Honours)

23 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020

A$39,840.00 (626,653,093 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Advanced City Policy and Practice

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 0.7 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in City Planning

2 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 0.7 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in the Built Environment

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 0.7 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in City Analytics

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020

A$38,440.00 (604,632,151 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in City Planning

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020

A$38,440.00 (604,632,151 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UNSW nằm trong top 50 các trường đại học với đội ngũ giảng viên là những nhà lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực của họ

  • Đứng thứ 23 về tính quốc tế trên toàn thế giới
  • Tọa lạc tại Kensington, Sydney
  • Mái nhà của hơn 14.000 sinh viên đến từ hơn 120 quốc gia
  • Giành Giải Nhà Tuyển dụng Tốt nghiệp Nổi tiếng Nhất 2018