COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

465 khóa học tại UNSW Sydney - University of New South Wales

australia

8951

108

XẾP HẠNG THE TIMES 70

Khóa học tiếng Anh

AGSM Graduate Certificate in Change Management

10 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 0.7 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Hai 2022, 30 Tháng Năm 2022, 12 Tháng Chín 2022

A$19,920.00 (332,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

AGSM Master of Business Administration

63 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 1.7 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Hai 2022, 30 Tháng Năm 2022, 12 Tháng Chín 2022

A$70,200.00 (1,170,000,000 đ)một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

AGSM Master of Business Administration (Extension)

28 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 2.7 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Hai 2022, 30 Tháng Năm 2022, 12 Tháng Chín 2022

A$70,200.00 (1,170,000,000 đ)một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

AGSM Master of Business Administration (Specialised)

37 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Trực tuyến/Từ xa - 1.7 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Hai 2022, 30 Tháng Năm 2022, 12 Tháng Chín 2022

A$36,180.00 (603,000,000 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Actuarial Studies

61 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Hai 2022, 30 Tháng Năm 2022, 12 Tháng Chín 2022

A$45,600.00 (760,000,000 đ)một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Actuarial Studies/Commerce

24 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Hai 2022, 30 Tháng Năm 2022, 12 Tháng Chín 2022

A$45,600.00 (760,000,000 đ)một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Actuarial Studies/Computer Science

52 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Hai 2022, 30 Tháng Năm 2022, 12 Tháng Chín 2022

A$46,680.00 (778,000,000 đ)một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Actuarial Studies/Economics

46 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Hai 2022, 30 Tháng Năm 2022, 12 Tháng Chín 2022

A$45,600.00 (760,000,000 đ)một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Actuarial Studies/Information Systems

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Hai 2022, 30 Tháng Năm 2022, 12 Tháng Chín 2022

A$45,600.00 (760,000,000 đ)một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Actuarial Studies/Law

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Hai 2022, 12 Tháng Chín 2022

A$45,480.00 (758,000,000 đ)một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Actuarial Studies/Science

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Hai 2022, 30 Tháng Năm 2022, 12 Tháng Chín 2022

A$46,320.00 (772,000,000 đ)một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Actuarial Studies/Science (Advanced Mathematics) (Honours)

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Hai 2022, 30 Tháng Năm 2022, 12 Tháng Chín 2022

A$46,320.00 (772,000,000 đ)một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường UNSW Sydney - University of New South Wales

UNSW Sydney là trường đại học chuyên về nghiên cứu và giảng dạy thuộc top 50 trường hàng đầu thế giới.

  • Đứng thứ 43/50 trường hàng đầu thế giới
  • Uy tín với các c.ty xếp thứ 27 thế giới – sinh viên dễ có việc
  • Được các nhà sáng lập công ty khởi nghiệp ở Úc xếp thứ 1
  • 6 môn học nằm trong top 20 thế giới

Tư vấn du học