3 khóa học Giảng dạy đặc biệt tại University of New England (UNE)

australia

2101

39

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Education (Secondary Arts)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$26,880.00 (433,827,045 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Education (Secondary Mathematics)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$26,880.00 (433,827,045 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Education (Secondary Music)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 YEARS FULL-TIME UP TO 10 YEARS PART-TIME

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Mức lương khởi điểm trung bình của sinh viên tốt nghiệp đại học New England là 60.000 AUD (The Good Universities Guide 2018).

  • Có trụ sở tại Armidale, New South Wales, Úc
  • Cộng đồng sinh viên quốc tế đến từ 80 quốc gia
  • Học xá chính rộng lớn với diện tích 74 ha
  • Có chỗ ở tại học xá để sinh viên lựa chọn