23 khóa học Giáo dục và Đào tạo tại University of New England (UNE)

australia

2112

39

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma in Arts

7 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$26,880.00 (434,300,851 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Advanced Diploma in Local, Family and Applied History

3 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1.5 YEARS FULL-TIME; UP TO 6 YEARS PART-TIME

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$26,880.00 (434,300,851 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Advanced Diploma in Paralegal Studies

3 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1.5 YEARS FULL-TIME UP TO 6 YEARS PART-TIME

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Mười 2020

A$28,216.00 (455,886,637 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Associate Degree in Teaching (Pacific Focus)

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 2 YEARS FULL-TIME; UP TO 6 YEARS PART-TIME

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$24,080.00 (389,061,179 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Education (Early Childhood Teaching)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 OR 2.5 YEARS FULL-TIME UP TO 8 YEARS PART-TIME

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Mười 2020, 1 Tháng Ba 2021

A$26,880.00 (434,300,851 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Education (Pacific Focus)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 2 YEARS FULL-TIME; UP TO 8 YEARS PART-TIME

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$24,080.00 (389,061,179 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Education (Secondary Arts)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$26,880.00 (434,300,851 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Education (Secondary Mathematics)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$26,880.00 (434,300,851 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Educational Studies

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 YEARS FULL-TIME; UP TO 10 YEARS PART-TIME

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Mười 2020, 1 Tháng Ba 2021

A$26,880.00 (434,300,851 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Special and Inclusive Education (Primary)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 YEARS FULL-TIME UP TO 10 YEARS PART-TIME

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Training and Development

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - UP TO 4 YEARS PART-TIME

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$28,216.00 (455,886,637 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Diploma in Arts

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$28,216.00 (455,886,637 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Mức lương khởi điểm trung bình của sinh viên tốt nghiệp đại học New England là 60.000 AUD (The Good Universities Guide 2018).

  • Có trụ sở tại Armidale, New South Wales, Úc
  • Cộng đồng sinh viên quốc tế đến từ 80 quốc gia
  • Học xá chính rộng lớn với diện tích 74 ha
  • Có chỗ ở tại học xá để sinh viên lựa chọn