9 khóa học Kinh tế tại University of New England (UNE)

australia

2112

39

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Agricultural and Resource Economics

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$26,216.00 (423,572,586 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Business/Bachelor of Economics

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$28,216.00 (455,886,637 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Economics

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$28,216.00 (455,886,637 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Economics/Bachelor of Laws

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$28,216.00 (455,886,637 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Diploma in Economics

4 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$30,096.00 (486,261,845 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Economic and Regional Development

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 OR 2 YEARS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$30,096.00 (486,261,845 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Economics

15 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 OR 1.5 OR 2 YEARS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$30,096.00 (486,261,845 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Philosophy (Economics)

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 OR 2 YEARS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$30,096.00 (486,261,845 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

PhD - Doctor of Philosophy (Law, Accounting, Admin, Economics, Commerce)

4 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$31,600.00 (510,562,012 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Mức lương khởi điểm trung bình của sinh viên tốt nghiệp đại học New England là 60.000 AUD (The Good Universities Guide 2018).

  • Có trụ sở tại Armidale, New South Wales, Úc
  • Cộng đồng sinh viên quốc tế đến từ 80 quốc gia
  • Học xá chính rộng lớn với diện tích 74 ha
  • Có chỗ ở tại học xá để sinh viên lựa chọn