COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

11 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại University of New England (UNE)

australia

2054

40

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma in Arts

7 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$26,880.00 (455,849,875 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts in Music

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS FULL-TIME; UP TO 10 YEARS PART-TIME

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$26,880.00 (455,849,875 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts in Studies in Theatre and Performance

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$26,880.00 (455,849,875 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts/Bachelor of Science

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$31,600.00 (535,894,942 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Music

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 YEARS FULL-TIME; UP TO 10 YEARS PART-TIME

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$26,880.00 (455,849,875 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Diploma in Arts

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$28,216.00 (478,506,699 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Certificate in Arts

2 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - UP TO 4 YEARS PART-TIME

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Mười 2020, 1 Tháng Ba 2021

A$28,216.00 (478,506,699 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Applied Theatre Studies

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1 YEAR FULL-TIME OR UP TO 4 YEARS PART-TIME

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$28,216.00 (478,506,699 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Arts

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 OR 1.5 OR 2 YEARS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$28,216.00 (478,506,699 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Philosophy (Arts)

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 OR 2 YEARS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$28,216.00 (478,506,699 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

PhD - Doctor of Philosophy (Psychology, Foreign Languages, Performing Arts)

4 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$31,600.00 (535,894,942 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Mức lương khởi điểm trung bình của sinh viên tốt nghiệp đại học New England là 75.000 AUD (The Good Universities Guide 2020).

  • Tọa lạc tại Armidale và Sydney, New South Wales, Úc
  • Cộng đồng sinh viên quốc tế đến từ 70 quốc gia
  • Học xá Armidale trải dài trên không gian rộng 74 hecta
  • Nhiều lựa chọn nhà ở trên khu học xá sinh viên tại Armidale