17 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản bậc cao học tại University of New England (UNE)

australia

2073

40

Khóa học tiếng Anh

Graduate Certificate in Environmental Science

2 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 0.5 OR 1 YEAR

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Sáu 2020, 1 Tháng Ba 2021

A$33,856.00 (530,115,721 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Diploma in Data Science

2 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Sáu 2020, 1 Tháng Ba 2021

A$31,600.00 (494,791,375 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Diploma in Science

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Sáu 2020, 1 Tháng Ba 2021

A$33,856.00 (530,115,721 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Environmental Science (Research)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Sáu 2020, 1 Tháng Ba 2021

A$33,856.00 (530,115,721 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Environmental Science and Management

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 OR 1.5 OR 2 YEARS

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Sáu 2020, 1 Tháng Ba 2021

A$33,856.00 (530,115,721 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Neuroscience

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 6

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Sáu 2020, 26 Tháng Mười 2020, 1 Tháng Ba 2021

A$33,856.00 (530,115,721 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Planning and Management of Natural Hazards

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Sáu 2020, 1 Tháng Ba 2021

A$31,600.00 (494,791,375 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Science in Archaeology (By Research)

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Sáu 2020, 1 Tháng Ba 2021

A$33,856.00 (530,115,721 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Science in Chemistry (By Research)

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Sáu 2020, 1 Tháng Ba 2021

A$33,856.00 (530,115,721 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Science in Genetics (By Research)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Sáu 2020, 1 Tháng Ba 2021

A$33,856.00 (530,115,721 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Science in Mathematics (By Research)

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Sáu 2020, 1 Tháng Ba 2021

A$33,856.00 (530,115,721 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Science in Zoology (By Research)

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Sáu 2020, 1 Tháng Ba 2021

A$33,856.00 (530,115,721 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Mức lương khởi điểm trung bình của sinh viên tốt nghiệp đại học New England là 75.000 AUD (The Good Universities Guide 2020).

  • Tọa lạc tại Armidale và Sydney, New South Wales, Úc
  • Cộng đồng sinh viên quốc tế đến từ 70 quốc gia
  • Cơ sở Armidale có diện tích trên 74 hecta
  • Có nhiều loại hình nhà ở cho sinh viên tại cơ sở Armidale