COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

23 khóa học Giáo dục và Đào tạo tại University of New England (UNE)

null

2090

42

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma in Arts

7 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$26,880.00 (446,346,827 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Advanced Diploma in Local, Family and Applied History

3 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1.5 YEARS FULL-TIME; UP TO 6 YEARS PART-TIME

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$26,880.00 (446,346,827 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Advanced Diploma in Paralegal Studies

3 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1.5 YEARS FULL-TIME UP TO 6 YEARS PART-TIME

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Mười 2020

A$28,216.00 (468,531,327 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Associate Degree in Teaching (Pacific Focus)

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 2 YEARS FULL-TIME; UP TO 6 YEARS PART-TIME

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$24,080.00 (399,852,366 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Education (Early Childhood Teaching)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 OR 2.5 YEARS FULL-TIME UP TO 8 YEARS PART-TIME

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Mười 2020, 1 Tháng Ba 2021

A$26,880.00 (446,346,827 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Education (Pacific Focus)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 2 YEARS FULL-TIME; UP TO 8 YEARS PART-TIME

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$24,080.00 (399,852,366 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Education (Secondary Arts)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$26,880.00 (446,346,827 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Education (Secondary Mathematics)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$26,880.00 (446,346,827 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Education (Secondary Music)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 YEARS FULL-TIME UP TO 10 YEARS PART-TIME

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Education (Secondary Science)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$29,344.00 (487,261,953 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Educational Studies

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 YEARS FULL-TIME; UP TO 10 YEARS PART-TIME

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Mười 2020, 1 Tháng Ba 2021

A$26,880.00 (446,346,827 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Special and Inclusive Education (Primary)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 YEARS FULL-TIME UP TO 10 YEARS PART-TIME

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Mức lương khởi điểm trung bình của sinh viên tốt nghiệp đại học New England là 75.000 AUD (The Good Universities Guide 2020).

  • Tọa lạc tại Armidale và Sydney, New South Wales, Úc
  • Cộng đồng sinh viên quốc tế đến từ 70 quốc gia
  • Cơ sở Armidale có diện tích trên 74 hecta
  • Có nhiều loại hình nhà ở cho sinh viên tại cơ sở Armidale