COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

25 khóa học Y tế và sức khỏe tại University of New England (UNE)

null

2090

42

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Clinical Exercise Physiology

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$31,600.00 (524,723,205 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Psychological Science

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1.5 OR 3 YEARS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$30,096.00 (499,749,037 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Science in Physiology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$31,600.00 (524,723,205 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Science in Psychology

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$31,600.00 (524,723,205 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Certificate in Health Management

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - UP TO 2 YEARS PART-TIME; 0.5 YEARS FULL-TIME

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$29,344.00 (487,261,953 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate in Mental Health Practice

2 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 0.5 YEARS FULL-TIME OR UP TO 2 YEARS PART-TIME

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$29,344.00 (487,261,953 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate in Planning and Management of Natural Hazards

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - UP TO 2 YEARS PART-TIME

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$28,216.00 (468,531,327 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Diploma in Counselling

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - UP TO 4 YEARS PART-TIME

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$29,344.00 (487,261,953 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Diploma in Mental Health Practice

5 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 0.5 OR 1 YEAR FULL-TIME; UP TO 4 YEARS PART-TIME

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$29,344.00 (487,261,953 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Diploma in Psychology

5 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$31,600.00 (524,723,205 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Diploma in Psychology (Advanced)

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - UP TO 2 YEARS PART-TIME

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$31,600.00 (524,723,205 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Counselling

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - UP TO 6 YEARS PART-TIME

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$29,344.00 (487,261,953 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Mức lương khởi điểm trung bình của sinh viên tốt nghiệp đại học New England là 75.000 AUD (The Good Universities Guide 2020).

  • Tọa lạc tại Armidale và Sydney, New South Wales, Úc
  • Cộng đồng sinh viên quốc tế đến từ 70 quốc gia
  • Cơ sở Armidale có diện tích trên 74 hecta
  • Có nhiều loại hình nhà ở cho sinh viên tại cơ sở Armidale