COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

21 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại University of New England (UNE)

null

2080

42

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Accounting

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$28,216.00 (468,531,327 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Agriculture/Bachelor of Business

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$31,600.00 (524,723,205 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts/Bachelor of Business

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$28,216.00 (468,531,327 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Business

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$28,216.00 (468,531,327 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Business/Bachelor of Economics

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$28,216.00 (468,531,327 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Business/Bachelor of Laws

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$28,216.00 (468,531,327 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Languages and International Business

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 YEARS FULL-TIME; UP TO 10 YEARS PART-TIME

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Mười 2020, 1 Tháng Ba 2021

A$26,880.00 (446,346,827 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Diploma in Business

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$28,216.00 (468,531,327 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Diploma in Professional Communication

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - UP TO 4 YEARS PART-TIME

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Mười 2020, 1 Tháng Ba 2021

A$26,880.00 (446,346,827 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate in Accounting

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - UP TO 2 YEARS PART-TIME

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$30,096.00 (499,749,037 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate in Business

2 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 TRIMESTER FULL-TIME; UP TO 2 YEARS PART-TIME

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$30,096.00 (499,749,037 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate in Human Resource Management

3 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - UP TO 2 YEARS PART-TIME

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Mười 2020, 1 Tháng Ba 2021

A$30,096.00 (499,749,037 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Mức lương khởi điểm trung bình của sinh viên tốt nghiệp đại học New England là 75.000 AUD (The Good Universities Guide 2020).

  • Tọa lạc tại Armidale và Sydney, New South Wales, Úc
  • Cộng đồng sinh viên quốc tế đến từ 70 quốc gia
  • Học xá Armidale trải dài trên không gian rộng 74 hecta
  • Nhiều lựa chọn nhà ở trên khu học xá sinh viên tại Armidale