COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

189 khóa học tại University of New England (UNE)

australia

1678

31

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma in Arts

7 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Sáu 2021, 25 Tháng Mười 2021, 28 Tháng Hai 2022

A$26,880.00 (463,698,386 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Advanced Diploma in Local, Family and Applied History

3 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Sáu 2021, 28 Tháng Hai 2022

A$26,880.00 (463,698,386 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Diploma in Paralegal Studies

3 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Sáu 2021, 25 Tháng Mười 2021, 28 Tháng Hai 2022

A$28,216.00 (486,745,300 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Associate Degree in Teaching (Pacific Focus)

2 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Hai 2022

A$24,080.00 (415,396,471 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Accounting

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Sáu 2021, 25 Tháng Mười 2021, 28 Tháng Hai 2022

A$28,216.00 (486,745,300 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Agribusiness

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Sáu 2021, 28 Tháng Hai 2022

A$28,216.00 (486,745,300 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Agricultural and Resource Economics

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Sáu 2021, 25 Tháng Mười 2021, 28 Tháng Hai 2022

A$26,216.00 (452,243,932 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Agriculture

25 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Sáu 2021, 28 Tháng Hai 2022

A$31,600.00 (545,121,614 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Agriculture/Bachelor of Business

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Sáu 2021, 28 Tháng Hai 2022

A$31,600.00 (545,121,614 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Agriculture/Bachelor of Laws

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Sáu 2021, 28 Tháng Hai 2022

A$31,600.00 (545,121,614 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Animal Science

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Sáu 2021, 28 Tháng Hai 2022

A$31,600.00 (545,121,614 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts in Ancient History

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Sáu 2021, 25 Tháng Mười 2021, 28 Tháng Hai 2022

A$26,880.00 (463,698,386 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University of New England (UNE)

UNE là trường đại học công lập duy nhất ở Úc được xếp hạng 5 sao về trải nghiệm tổng thể trong 15 năm liên tiếp (The Good Universities Guide 2021).

  • Tọa lạc tại Armidale và Sydney, New South Wales, Úc
  • Cộng đồng sinh viên quốc tế đến từ 70 quốc gia
  • Học xá Armidale trải dài trên không gian rộng 74 hecta
  • Nhiều lựa chọn nhà ở trên khu học xá sinh viên tại Armidale