15 khóa học Tư vấn Hướng nghiệp tại University of Canberra

australia

4114

64

XẾP HẠNG THE TIMES 193

Diploma of Business

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - One calendar year

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Sáu 2020, 19 Tháng Mười 2020

A$26,800.00 (411,452,979 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Diploma of Business (Extended)

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - STANDARD THREE TRIMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM NINE TRIMESTERS.

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Sáu 2020, 19 Tháng Mười 2020

A$26,800.00 (411,452,979 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Business Informatics

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - STANDARD TWO TERMS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM EIGHT TERMS.

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Sáu 2020, 19 Tháng Mười 2020

A$24,400.00 (374,606,444 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Diploma of Business Informatics (Extended)

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - STANDARD TWO TERMS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM EIGHT TERMS

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Sáu 2020, 19 Tháng Mười 2020

A$24,400.00 (374,606,444 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Diploma of Communication

9 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - STANDARD 1 YEAR FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM 4 YEARS.

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Sáu 2020, 19 Tháng Mười 2020

A$24,400.00 (374,606,444 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Diploma of Communication (Extended)

11 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - STANDARD THREE TRIMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM NINE TRIMESTERS.

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Sáu 2020, 19 Tháng Mười 2020

A$24,400.00 (374,606,444 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Design (Extended)

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - STANDARD THREE TERMS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM NINE TERMS.

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Health

6 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - STANDARD 2 SEMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020

A$28,560.00 (438,473,772 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Information Technology

9 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - STANDARD: 2 TERMS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM: 8 TERMS.

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Sáu 2020, 19 Tháng Mười 2020

A$24,400.00 (374,606,444 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Information Technology (Extended)

9 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - STANDARD: 3 TERMS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM: 8 TERMS.

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Sáu 2020

A$24,400.00 (374,606,444 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Network and Software Engineering

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - STANDARD 3 TRIMESTER FULL TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM 8 TRIMESTERS.

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Sáu 2020, 19 Tháng Mười 2020

A$28,560.00 (438,473,772 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Science

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - STANDARD TWO TERMS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM EIGHT TERMS.

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020

A$28,560.00 (438,473,772 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

University of Canberra sở hữu tỷ lệ việc làm đạt 89%, cao nhất tại Úc và với mức lương khởi điểm trên mức bình quân.

  • Nằm trong top 100 trường đại học non trẻ hàng đầu thế giới
  • ‘5 sao’ cho trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân viên
  • Đào tạo kiến thức và thực hành gắn liền với thực tiễn
  • Những suất học bổng giá trị dành cho sinh viên quốc tế