13 khóa học Tư vấn Hướng nghiệp tại University of Canberra

australia

4038

71

XẾP HẠNG THE TIMES 193

Diploma of Business (Extended) - 934AA

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - STANDARD THREE TRIMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM NINE TRIMESTERS.

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Mười 2020, 22 Tháng Hai 2021, 21 Tháng Sáu 2021, 18 Tháng Mười 2021

A$26,800.00 (442,983,895 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma of Business - 933AA

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - One calendar year

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Mười 2020, 22 Tháng Hai 2021, 21 Tháng Sáu 2021, 18 Tháng Mười 2021

A$26,800.00 (442,983,895 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Diploma of Business Informatics (Extended) - 189JB

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - STANDARD TWO TERMS FULL-TIME OR EQUIVALENT (FOR STUDENTS IN THE EXTENDED COURSE, STANDARD THREE TERMS FULL-TIME OR EQUIVALENT). MAXIMUM EIGHT TERMS.

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Mười 2020, 22 Tháng Hai 2021, 21 Tháng Sáu 2021, 18 Tháng Mười 2021

A$24,400.00 (403,313,695 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Diploma of Business Informatics - 189JA

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - STANDARD TWO TERMS FULL-TIME OR EQUIVALENT (FOR STUDENTS IN THE EXTENDED COURSE, STANDARD THREE TERMS FULL-TIME OR EQUIVALENT). MAXIMUM EIGHT TERMS.

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 21 Tháng Sáu 2021, 18 Tháng Mười 2021

A$24,400.00 (403,313,695 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Diploma of Communication (Extended) - 952AA

14 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - STANDARD THREE TRIMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM NINE TRIMESTERS.

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Mười 2020, 22 Tháng Hai 2021, 21 Tháng Sáu 2021, 18 Tháng Mười 2021

A$24,400.00 (403,313,695 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma of Communication - 951AA

16 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - STANDARD 1 YEAR FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM 4 YEARS.

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Mười 2020, 22 Tháng Hai 2021, 21 Tháng Sáu 2021, 18 Tháng Mười 2021

A$24,400.00 (403,313,695 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Diploma of Design - 199JA

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - STANDARD 1 YEAR FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM 4 YEARS.

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Mười 2020, 22 Tháng Hai 2021, 21 Tháng Sáu 2021, 18 Tháng Mười 2021

A$26,640.00 (440,339,215 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Diploma of Health - 358JA

6 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - STANDARD 2 SEMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$28,560.00 (472,075,374 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma of Information Technology (Extended) - 936AA

11 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - STANDARD: 3 TERMS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM: 8 TERMS.

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Mười 2020, 22 Tháng Hai 2021, 21 Tháng Sáu 2021, 18 Tháng Mười 2021

A$24,400.00 (403,313,695 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma of Information Technology - 935AA

8 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - STANDARD: 2 TERMS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM: 8 TERMS.

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Mười 2020, 22 Tháng Hai 2021, 21 Tháng Sáu 2021, 18 Tháng Mười 2021

A$24,400.00 (403,313,695 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Diploma of Network and Software Engineering - 353JA

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - STANDARD 3 TRIMESTER FULL TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM 8 TRIMESTERS.

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Mười 2020, 22 Tháng Hai 2021, 21 Tháng Sáu 2021, 18 Tháng Mười 2021

A$28,560.00 (472,075,374 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma of Science - 192JA

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - STANDARD TWO TERMS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM EIGHT TERMS.

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$28,560.00 (472,075,374 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

University of Canberra có tỷ lệ sinh viên kiếm được việc làm cao nhất tại Úc và với mức lương khởi điểm trên mức bình quân.

  • Được xếp trong top 1% các Đại học hàng đầu thế giới
  • Nằm trong top 10 trường đại học tốt nhất ở Úc
  • Mỗi chương trình học đều có hoạt động “Học đi đôi với hàhn”
  • Học bổng hào phóng dành cho sinh viên quốc tế