COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

32 khóa học Giáo dục và Đào tạo tại University of Canberra

australia

4015

71

XẾP HẠNG THE TIMES 193

Bachelor of Primary Education (Creative Arts) - 323JA

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - STANDARD EIGHT SEMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM TWENTY SEMESTERS

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$28,500.00 (471,083,619 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Primary Education (Health and Physical Education) - 324JA

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - STANDARD EIGHT SEMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM TWENTY SEMESTERS.

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$28,500.00 (471,083,619 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Primary Education (STeM) - 322JA

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - STANDARD EIGHT SEMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM TWENTY SEMESTERS

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$28,500.00 (471,083,619 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Primary Education - 321JA

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - STANDARD EIGHT SEMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM TWENTY SEMESTERS.

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$28,500.00 (471,083,619 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Secondary Education (Health and Physical Education) - 330JA

Bằng đại học

Toàn thời gian - STANDARD EIGHT SEMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM TWENTY SEMESTERS.

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$28,500.00 (471,083,619 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Secondary Education/Bachelor of Arts - 327JA

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - STANDARD EIGHT SEMESTERS FULL TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM TWENTY SEMESTERS.

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$28,500.00 (471,083,619 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Secondary Education/Bachelor of Mathematics and Computing Technology Studies - 329JA

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - STANDARD EIGHT SEMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM TWENTY SEMESTERS.

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$28,700.00 (474,389,469 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Secondary Education/Bachelor of Science - 328JA

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - STANDARD EIGHT SEMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM TWENTY SEMESTERS

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$31,900.00 (527,283,069 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Diploma of Business (Extended) - 934AA

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - STANDARD THREE TRIMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM NINE TRIMESTERS.

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Mười 2020, 22 Tháng Hai 2021, 21 Tháng Sáu 2021, 18 Tháng Mười 2021

A$26,800.00 (442,983,895 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma of Business - 933AA

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - One calendar year

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Mười 2020, 22 Tháng Hai 2021, 21 Tháng Sáu 2021, 18 Tháng Mười 2021

A$26,800.00 (442,983,895 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Diploma of Business Informatics (Extended) - 189JB

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - STANDARD TWO TERMS FULL-TIME OR EQUIVALENT (FOR STUDENTS IN THE EXTENDED COURSE, STANDARD THREE TERMS FULL-TIME OR EQUIVALENT). MAXIMUM EIGHT TERMS.

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Mười 2020, 22 Tháng Hai 2021, 21 Tháng Sáu 2021, 18 Tháng Mười 2021

A$24,400.00 (403,313,695 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Diploma of Business Informatics - 189JA

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - STANDARD TWO TERMS FULL-TIME OR EQUIVALENT (FOR STUDENTS IN THE EXTENDED COURSE, STANDARD THREE TERMS FULL-TIME OR EQUIVALENT). MAXIMUM EIGHT TERMS.

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 21 Tháng Sáu 2021, 18 Tháng Mười 2021

A$24,400.00 (403,313,695 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

University of Canberra có tỷ lệ sinh viên kiếm được việc làm cao nhất tại Úc và với mức lương khởi điểm trên mức bình quân.

  • Được xếp trong top 1% các Đại học hàng đầu thế giới
  • Nằm trong top 10 trường đại học tốt nhất ở Úc
  • Mỗi chương trình học đều có hoạt động “Học đi đôi với hàhn”
  • Học bổng hào phóng dành cho sinh viên quốc tế