COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

48 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại University of Canberra

australia

3300

60

XẾP HẠNG THE TIMES 184

Bachelor of Accounting - MGB001

29 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$32,300.00 (572,606,929 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts/ Bachelor of Event and Tourism Management - ARMG02

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$29,000.00 (514,105,292 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Business (Entrepreneurship & Innovation) - MGB101

20 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$32,300.00 (572,606,929 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Business (International Business) - MGB104

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$32,300.00 (572,606,929 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Business (Marketing) - MGB106

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$32,300.00 (572,606,929 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Business (Service Management) - MGB107

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$32,300.00 (572,606,929 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Business (Sport Management) - MGB108

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$32,300.00 (572,606,929 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Business Administration - MGB201

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$32,300.00 (572,606,929 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Business Informatics - 706AA

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$30,300.00 (537,151,392 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Business/ Bachelor of Arts - MGAR03

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$32,300.00 (572,606,929 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Business/ Bachelor of Business Informatics - MGIT03

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$32,300.00 (572,606,929 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Business/ Bachelor of Communication and Media - MGAR01

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$32,300.00 (572,606,929 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

University of Canberra có tỷ lệ sinh viên kiếm được việc làm cao nhất tại Úc và với mức lương khởi điểm trên mức bình quân.

  • Được xếp trong top 1% các Đại học hàng đầu thế giới
  • Nằm trong top 10 trường đại học tốt nhất ở Úc
  • Mỗi chương trình học đều có hoạt động “Học đi đôi với hàhn”
  • Học bổng hào phóng dành cho sinh viên quốc tế