16 khóa học Khoa học đại cương tại University of Canberra

australia

4210

70

XẾP HẠNG THE TIMES 193

Bachelor of Applied Science in Forensic Studies - 142JA

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - STANDARD SIX SEMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM TWENTY SEMESTERS.

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Hai 2021

A$32,900.00 (501,429,005 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Medical Radiation Science (Medical Imaging) - 319JA

50 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - SEVEN SEMESTERS AND WINTER TERMS FULL-TIME. MAXIMUM EIGHTEEN SEMESTERS

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Hai 2021

A$36,800.00 (560,868,918 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Medical Science - 660AA

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - STANDARD SIX SEMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM TWENTY SEMESTERS.

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Hai 2021

A$32,900.00 (501,429,005 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science - 392AB

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 SEMESTERS FULL-TIME; EQUIVALENT PART-TIME; MAXIMUM 20 SEMESTERS.

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 8 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$31,900.00 (486,188,002 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science/ Bachelor of Laws - NPSC01

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - STANDARD 5 YEARS FULL TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM 10 YEARS.

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 8 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$31,900.00 (486,188,002 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Secondary Education/Bachelor of Science - 328JA

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - STANDARD EIGHT SEMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM TWENTY SEMESTERS

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 8 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$31,900.00 (486,188,002 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Sport and Exercise Science - 274JA

Bằng đại học

Toàn thời gian - STANDARD SIX SEMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM TWENTY SEMESTERS.

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 8 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$30,200.00 (460,278,297 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Vision Science - 372JA

21 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - ACCELERATED 3-YEAR PROGRAM ENABLING COMPLETION IN 2.5 YEARS

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Hai 2021

A$35,000.00 (533,435,112 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma of Science - 192JA

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - STANDARD TWO TERMS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM EIGHT TERMS.

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$28,560.00 (435,283,051 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (Faculty of Education, Science, Technology and Mathematics) - 254HC

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - STANDARD SEVEN SEMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. STUDENTS MAY COMPLETE IN EIGHT SEMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM TWENTY SEMESTERS

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 8 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$36,500.00 (556,296,617 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Certificate in Forensic Studies in Forensic Science (online) - 882AA

3 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - STANDARD ONE SEMESTER FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM TWO SEMESTERS

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 8 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$20,000.00 (304,820,064 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Applied Science (Research) - 910AA

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - STANDARD FOUR SEMESTERS FULL-TIME OR PART-TIME EQUIVALENT. MAXIMUM 12 SEMESTERS.

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 8 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$35,500.00 (541,055,614 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

University of Canberra sở hữu tỷ lệ việc làm đạt 89%, cao nhất tại Úc và với mức lương khởi điểm trên mức bình quân.

  • Nằm trong top 100 trường đại học non trẻ hàng đầu thế giới
  • ‘5 sao’ cho trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân viên
  • Đào tạo kiến thức và thực hành gắn liền với thực tiễn
  • Những suất học bổng giá trị dành cho sinh viên quốc tế