42 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại University of Canberra

null

4221

72

XẾP HẠNG THE TIMES 193

Bachelor of Applied Science in Forensic Studies - 142JA

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - STANDARD SIX SEMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM TWENTY SEMESTERS.

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Hai 2021

A$32,900.00 (526,582,427 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts (Creative Writing) - ARB001

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - STANDARD 3 YEARS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM 10 YEARS

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 8 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$29,000.00 (464,160,802 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (Digital Media) - ARB003

22 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - STANDARD SIX SEMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM TWENTY SEMESTERS.

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 8 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$29,000.00 (464,160,802 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (Film Production) - ARB004

26 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - STANDARD SIX SEMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM TWENTY SEMESTERS.

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 8 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$29,000.00 (464,160,802 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (Global Studies) - ARB005

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - STANDARD SIX SEMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM TWENTY SEMESTERS.

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 8 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$29,000.00 (464,160,802 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts/Bachelor of Communication and Media - ARAR01

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - STANDARD 4 YEARS FULL TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM 10 YEARS

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 8 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$29,000.00 (464,160,802 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Business/ Bachelor of Communication and Media - MGAR01

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - STANDARD 4 YEARS FULL TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM 10 YEARS

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 8 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$32,300.00 (516,979,100 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Commerce (Business Economics) - MGB302

Bằng đại học

Toàn thời gian - STANDARD SIX SEMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM TWENTY SEMESTERS

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 8 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$32,300.00 (516,979,100 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Communication and Media (Corporate and Public Communication) - ARB101

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - STANDARD SIX SEMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM TWENTY SEMESTERS.

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 8 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$28,000.00 (448,155,257 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Communication and Media (Journalism) - ARB102

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - STANDARD SIX SEMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM TWENTY SEMESTERS.

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 8 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$28,000.00 (448,155,257 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Communication and Media (Marketing Communication) - ARB103

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - STANDARD SIX SEMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM TWENTY SEMESTERS.

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 8 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$28,000.00 (448,155,257 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Communication and Media (Sports Media) - ARB104

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - STANDARD SIX SEMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM TWENTY SEMESTERS.

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 8 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$28,000.00 (448,155,257 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

University of Canberra sở hữu tỷ lệ việc làm đạt 89%, cao nhất tại Úc và với mức lương khởi điểm trên mức bình quân.

  • Nằm trong top 100 trường đại học non trẻ hàng đầu thế giới
  • ‘5 sao’ cho trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân viên
  • Đào tạo kiến thức và thực hành gắn liền với thực tiễn
  • Những suất học bổng giá trị dành cho sinh viên quốc tế