51 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại University of Canberra

null

4214

73

XẾP HẠNG THE TIMES 193

Bachelor of Accounting - MGB001

35 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - STANDARD SIX SEMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM TWENTY SEMESTERS

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 8 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$32,300.00 (521,302,588 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts/ Bachelor of Event and Tourism Management - ARMG02

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - STANDARD 4 YEAR FULL TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM 10 YEARS

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 8 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$29,000.00 (468,042,571 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Business (Entrepreneurship & Innovation) - MGB101

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - STANDARD SIX SEMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM TWENTY SEMESTERS.

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 8 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$32,300.00 (521,302,588 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Business (Human Resource Management) - MGB103

19 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - STANDARD SIX SEMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM TWENTY SEMESTERS.

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 8 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$32,300.00 (521,302,588 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Business (International Business) - MGB104

Bằng đại học

Toàn thời gian - STANDARD SIX SEMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM TWENTY SEMESTERS

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 8 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$32,300.00 (521,302,588 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Business (Marketing) - MGB106

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - STANDARD SIX SEMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM TWENTY SEMESTERS

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 8 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$32,300.00 (521,302,588 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Business (Service Management) - MGB107

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - STANDARD SIX SEMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM TWENTY SEMESTERS

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 8 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$32,300.00 (521,302,588 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Business (Sport Management) - MGB108

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - STANDARD 3 YEARS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM DURATION 10 YEARS.

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 8 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$32,300.00 (521,302,588 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Business Administration - MGB201

Bằng đại học

Toàn thời gian - STANDARD SIX SEMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM TWENTY SEMESTERS.

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 8 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$32,300.00 (521,302,588 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Business Informatics - 706AA

Bằng đại học

Toàn thời gian - STANDARD SIX SEMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM TWENTY SEMESTERS.

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 8 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$30,300.00 (489,023,790 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Business/ Bachelor of Arts - MGAR03

Bằng đại học

Toàn thời gian - STANDARD 4 YEAR FULL TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM 10 YEARS

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 8 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$32,300.00 (521,302,588 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Business/ Bachelor of Business Informatics - MGIT03

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - STANDARD 4 YEARS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM 10 YEARS

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 8 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$32,300.00 (521,302,588 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

University of Canberra sở hữu tỷ lệ việc làm đạt 89%, cao nhất tại Úc và với mức lương khởi điểm trên mức bình quân.

  • Nằm trong top 100 trường đại học non trẻ hàng đầu thế giới
  • ‘5 sao’ cho trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân viên
  • Đào tạo kiến thức và thực hành gắn liền với thực tiễn
  • Những suất học bổng giá trị dành cho sinh viên quốc tế