27 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại University of Canberra

null

4221

72

XẾP HẠNG THE TIMES 193

Bachelor of Applied Science in Forensic Studies - 142JA

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - STANDARD SIX SEMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM TWENTY SEMESTERS.

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Hai 2021

A$32,900.00 (526,582,427 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Biomedical Science - 264JA

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - STANDARD SIX SEMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM TWENTY SEMESTERS.

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Hai 2021

A$32,900.00 (526,582,427 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Business (Sport Management) - MGB108

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - STANDARD 3 YEARS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM DURATION 10 YEARS.

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 8 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$32,300.00 (516,979,100 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Environmental Science - 791AA

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - STANDARD SIX SEMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM TWENTY SEMESTERS.

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 8 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$32,900.00 (526,582,427 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Health Science (Human Movement) - HLB101

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - STANDARD 3 YEARS FULL TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM 10 YEARS.

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 8 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$30,200.00 (483,367,456 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Health Science (Human Movement)/ Bachelor of Human Nutrition - HLHL01

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - STANDARD 4 YEARS FULL TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM 10 YEARS

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 8 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$30,200.00 (483,367,456 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Medical Radiation Science (Medical Imaging) - 319JA

50 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - SEVEN SEMESTERS AND WINTER TERMS FULL-TIME. MAXIMUM EIGHTEEN SEMESTERS

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Hai 2021

A$36,800.00 (589,004,052 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Medical Science - 660AA

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - STANDARD SIX SEMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM TWENTY SEMESTERS.

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Hai 2021

A$32,900.00 (526,582,427 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Primary Education (Health and Physical Education) - 324JA

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - STANDARD EIGHT SEMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM TWENTY SEMESTERS.

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 8 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$28,500.00 (456,158,030 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science - 392AB

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 SEMESTERS FULL-TIME; EQUIVALENT PART-TIME; MAXIMUM 20 SEMESTERS.

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 8 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$31,900.00 (510,576,882 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science in Psychology/ Bachelor of Health Science (Human Movement) - SCHL01

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - STANDARD 4 YEARS FULL TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM 10 YEARS

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 8 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$30,200.00 (483,367,456 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science/ Bachelor of Laws - NPSC01

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - STANDARD 5 YEARS FULL TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM 10 YEARS.

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 8 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$31,900.00 (510,576,882 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

University of Canberra sở hữu tỷ lệ việc làm đạt 89%, cao nhất tại Úc và với mức lương khởi điểm trên mức bình quân.

  • Nằm trong top 100 trường đại học non trẻ hàng đầu thế giới
  • ‘5 sao’ cho trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân viên
  • Đào tạo kiến thức và thực hành gắn liền với thực tiễn
  • Những suất học bổng giá trị dành cho sinh viên quốc tế