3 khóa học Khai khoáng và vận hành dầu khí tại Federation University Australia

australia

1030

2

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học Úc!

Bạn muốn du học Úc? Tải bản eBook hướng dẫn du học Úc toàn diện ngay hôm nay!

Bachelor of Engineering (Mining) (Honours)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$28,800.00 (454,211,217 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma of Mining

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$21,600.00 (340,658,412 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Engineering Technology (Mining Engineering)

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$28,800.00 (454,211,217 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH