Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

100 khóa học tại Federation University Australia

australia

1046

25

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Applied Management

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Bảy 2022, 14 Tháng Mười Một 2022, 27 Tháng Hai 2023

A$25,900.00 (431,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Bảy 2022, 27 Tháng Hai 2023, 31 Tháng Bảy 2023

A$21,900.00 (365,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Biomedical Science

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Bảy 2022, 27 Tháng Hai 2023, 31 Tháng Bảy 2023

A$28,200.00 (470,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Business

23 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Bảy 2022, 27 Tháng Hai 2023, 31 Tháng Bảy 2023

A$25,900.00 (431,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Cognitive Enterprise

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Bảy 2022, 27 Tháng Hai 2023, 31 Tháng Bảy 2023

A$25,900.00 (431,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Communication Design

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Bảy 2022, 27 Tháng Hai 2023, 31 Tháng Bảy 2023

A$27,700.00 (461,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Community and Human Services

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Bảy 2022, 27 Tháng Hai 2023, 31 Tháng Bảy 2023

A$24,400.00 (406,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Criminal Justice Management

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Bảy 2022, 31 Tháng Bảy 2023

A$24,400.00 (406,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Criminology and Criminal Justice

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Bảy 2022, 27 Tháng Hai 2023, 31 Tháng Bảy 2023

A$24,400.00 (406,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Education (Early Childhood and Primary)

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Bảy 2022, 27 Tháng Hai 2023, 31 Tháng Bảy 2023

A$24,600.00 (410,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Education (Early Childhood Education)

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Hai 2023

A$24,600.00 (410,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Education (Primary)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Hai 2023

A$24,600.00 (410,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Federation University Australia

Federation University là trường đại học hàng đầu trong khu vực đã đào tạo các nhà lãnh đạo, nhà đổi mới và nhà tư tưởng tương lai trong hơn 150 năm.

  • Một trong các học viện lâu đời nhất và uy tín nhất tại Úc
  • Số 1 ở Victoria về giảng dạy và tỷ lệ việc làm sau đại học
  • Tổ chức hơn 150 chương trình đào tạo và nghiên cứu đẳng cấp
  • Cơ sở vật chất và dịch vụ tuyệt vời trong khuôn viên trường

Tư vấn du học